Szanowni Nauczyciele,

Czy wiecie, że rok 2024 został nazwany rokiem Czesława Miłosza? Chcielibyśmy zaprezentować Wam nasz zeszyt lekturowy, który został stworzony z myślą o ułatwieniu prowadzenia zajęć z wybranymi utworami tego wybitnego polskiego poety.

Zeszyt lekturowy: Przewodnik po poezji Czesława Miłosza

KUP TUTAJ!

Nasz zeszyt skupia się na siedmiu wybranych utworach: "Campo di Fiori", "Piosenka o końcu świata", "Który skrzywdziłeś", "Oeconomia divina", "Piosenka o porcelanie", "Traktat moralny", "Ars poetica?" oraz "Moja wierna mowo". Do każdego z tych utworów proponujemy lekcje, które pozwolą zrozumieć kontekst i charakterystyczne cechy poezji Miłosza. 

Tematy lekcji:

  1. Czesław Miłosz - poeta na wygnaniu: Poznajmy tło biograficzne, zwracamy uwagę na wpływ życiowych doświadczeń na jego twórczość.

  2. Miłosz - wiersze wojenne. Tom "Ocalenie": Skupiamy się na wierszach poety z okresu wojennego, szczególnie na tomie "Ocalenie".

  3. Miłosz - moralista: Analiza poezji Miłosza pod kątem moralności i etyki zawartej w jego utworach.

  4. "Traktat moralny" - czy poezję zawsze trzeba rozumieć?: Dyskusja nad interpretacją i zrozumieniem poezji Miłosza oraz pytanie, czy zawsze należy ją rozumieć.

  5. Miłosz - zadania poety: Rozważmy, jakie zadania stawia sobie Miłosz jako poeta i jakie wyzwania podejmuje.

  6. Charakterystyczne cechy poezji Czesława Miłosza: Zidentyfikujmy unikalne cechy twórczości Miłosza, które wyróżniają go na tle innych poetów.

  7. Karta kontekstów: Wprowadzenie do pracy z różnymi kontekstami - biograficznymi, ikonicznymi, filmowymi, muzycznymi - w twórczości Miłosza.

Sposób opracowania lekcji:

Zapewniamy, że zeszyt nie tylko ułatwi nauczycielowi prowadzenie zajęć, ale również zainspiruje uczniów do samodzielnego eksplorowania poezji Czesława Miłosza. Bogactwo materiałów - od obszernych cytowań, przez kody qr odsyłające do tekstów naukowych, po graficzne notatki - pozwoli uczniom na różnorodne i ciekawe prace, rozwijanie jednocześnie umiejętności analizy, argumentacji...

Warto dodać, że zeszyt zawiera również gotowe odpowiedzi, co jeszcze bardziej ułatwi pracę nauczycielowi.

Zapraszamy do korzystania z naszego zeszytu lekturowego, dostępnego w formie pliku PDF do samodzielnego wydruku. Życzymy owocnych i inspirujących lekcji z poezją Czesława Miłosza!
KUP TUTAJ!

Z poważaniem,

Zespół Redakcyjny