Cześć, Drodzy Nauczyciele!

"Nad Niemnem" Elizy Orzeszkowej - jedni kochają, inni nienawidzą! Jedni uważają za arcydzieło, inni za klasycyzny przykład grafomanii...
Cokolwiek byśmy nie sądzili - podstawa programowa jest bezlitosna:) "Nad Niemenm" znajduje się na liście lektur uzupełniających, z której nauczyciel zobowiążany jest wybrać dwie lektury. Wielu wybiera "Nad Niemnem"!!!

Kup tutaj!

"Nad Niemnem" to nie tylko historia miłości i losów rodzinnych, to także obraz społeczeństwa z czasów rozbiorów. Orzeszkowa ukazała życie i konflikty ludzi na tle ważnych wydarzeń historycznych. Dzięki tej powieści uczniowie mogą zgłębiać nie tylko literaturę, ale także historię.

Propozycje tematów:

  1. Analiza postaci  - Na poczatku warto zagłębić się w psychologiczne portrety głównych bohaterów, ich motywacje i zmiany decyzji czy zachowania.

  2. Kontekst historyczny. Omówienie realiów społeczno-politycznych czasów, w których toczy się akcja powieści oraz ich wpływu na losy bohaterów, wydaje się kluczowe. Bez przyjrzenia się temu wątkowi trudno zrozumieć motywacje bohaterów.

  3. Motyw miłości! Dyskusja na temat miłości... o tak! To Tygryski lubią najbardziej! Temat, który niezmiennie wywołuje wiele emojci:)

  4. Analiza języka i stylu.

Jak pracować?

  • Zeszyt Lekturowy! Oczywiśćie!!! Wykorzystaj gotowe materiały do pracy z "Nad Niemnem", zawierające ciekawe zadania, analizy i propozycje tematów. Wszystko to, czego potrzebujesz do skutecznego przeprowadzenia lekcji - znajdziesz w naszym zeszycie!

  • Dyskusje grupowe - stwórz przestrzeń do otwartej dyskusji na tematy powieściowe!

  • Projekty twórcze. Zachęć uczniów do twórczych projektów, takich jak scenariusze, prezentacje multimedialne czy adaptacje fragmentów powieści.

Podsumowanie

Praca z "Nad Niemnem" Elizy Orzeszkowej to porządna lekcja literatury. Dzięki różnorodnym tematom i narzędziom możemy odkrywać nowe wymiary tego arcydzieła i inspirować naszych uczniów do głębszej refleksji nad światem i sobą samymi.